Bài tập Chương 4 môn Vật lí Lớp 12 - Nguyễn Phan Kiều Diễm

Câu 4: Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng?

   A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.

   B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau p/2.

   C. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

   D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

Câu 5: Sóng điện từ là

   A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi.

   B. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, phương vuông góc với nhau ở mọi điểm.

   C. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số.

   D. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số.

docx 2 trang minhlee 10/03/2023 160
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Chương 4 môn Vật lí Lớp 12 - Nguyễn Phan Kiều Diễm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbai_tap_chuong_4_mon_vat_li_lop_12_nguyen_phan_kieu_diem.docx

Nội dung text: Bài tập Chương 4 môn Vật lí Lớp 12 - Nguyễn Phan Kiều Diễm

  1. Gv: Nguyen Phan Kieu Diem Trường THCS&THPT Mỹ Hòa Hưng BT VỀ NHÀ TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG IV NHẬN BIẾT: Câu 1: Mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do: điện tích của một bản tụ có biểu thức q = q0cos(ωt), độ tự cảm L, điện dung C. Biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch là 1 1 q2 1 1 q2 A. Cq2. B. 0 . C. Cq 2 . D. . 2 2 C 2 0 2 C Câu 2: Cho mạch dao động: độ tự cảm 40 μH; điện dung 10 nF. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của mạch là A. 250 kHz. B. 2,5 kHz. C. 2,5 MHz. D. 25 MHz. Câu 3: Mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do: giá trị cực đại của dòng điện và điện tích là 0,6 A và 8 μC. Mạch dao động với chu kì là A. 8.10-6 s. B. 83,8.10 -6 s. C. 41,93.10 -6 s. D. 0,4.10 -6 s. Câu 4: Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau /2. C. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn. D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. Câu 5: Sóng điện từ là A. sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi. B. sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha, cùng tần số, phương vuông góc với nhau ở mọi điểm. C. sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương, cùng tần số. D. sóng có năng lượng tỉ lệ với bình phương của tần số. Câu 6: Mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do: biểu thức điện tích của một bản tụ điện là q = q0cos(ωt). Biểu thức tính cường độ dòng điện là A. i = ωqcos(ωt + π/2). B. i = ωq 0cos(ωt). C. i = ωq0cos(ωt + π/2). D. i = ωq 0cos(ωt - π/2). Câu 7: Mạch dao động lý tưởng đang có dao động điện từ tự do: dòng điện có biểu thức i = I 0cos(ωt), độ tự cảm L, điện dung C. Hệ thức đúng là A. LCω = 1. B. LCω 2 = 1. C. ω = LC. D. ω 2 = LC. Câu 8: Trong máy phát thanh vô tuyến đơn giản, không có bộ phận nào sau đây? A. Loa. B. Ăng-ten. C. Mạch trộn sóng. D. Micro. Câu 9: Sóng vô tuyến nào sau đây có khả năng phản xạ trên tầng điện li? A. Sóng ngắn. B. Sóng trung.C. Sóng dài. D. Sóng cực ngắn. Câu 10: Sóng điện từ có đặc điểm A. lan truyền với vận tốc 3.108 m/s. B. không truyền được trong chân không. C. khi truyền trong không khí là sóng dọc. D. có hai thành phần điện trường và từ trường. HIỂU Câu 1: Mạch dao động của máy phát sóng vô tuyến có độ tự cảm 25 μH, điện dung 4 nF. Cho c = 3.108 m/s. Mạch này có thể phát ra sóng vô tuyến nào? A. Sóng dài. B. Sóng ngắn. C. Sóng trung. D. Sóng cực ngắn. Câu 2: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? A. Phản xạ. B. Mang năng lượng. C. Khúc xạ. D. Biến điệu. Câu 3: Trong mạch dao động LC lý tưởng, có dao động điện từ tự do. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện và dòng điện qua cuộn cảm có giá trị cực đại là I 0 và U0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng giá trị hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn 3 2 3 A. U0 . B. 0,5U 0. C. U 0 . D. U0 . 2 2 4 Câu 4: Trong mạch dao động LC lý tưởng thì A. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động của mạch. B. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động của mạch. 1