Bài giảng Vật lí Lớp 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

- Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.

II- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ

ρ=ρ0[1+α(t-t0)]

α : hệ số nhiệt điện trở (K-1)

ρ0  : điện trở suất của kim loại ở t0 (0C)

ρ  : điện trở suất của kim loại ở t (0C)

pptx 22 trang minhlee 10/03/2023 160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_li_lop_11_bai_13_dong_dien_trong_kim_loai_truo.pptx

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 11 - Bài 13: Dòng điện trong kim loại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

  1. CHƯƠNG III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
  2. I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI - Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
  3. I- BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI II- SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ SUẤT CỦA KIM LOẠI THEO NHIỆT ĐỘ ρ=ρ0[1+α(t-t0)] α : hệ số nhiệt điện trở (K-1) 0 ρ0 : điện trở suất của kim loại ở t0 ( C) ρ : điện trở suất của kim loại ở t (0C)
  4. Temp R( ) 8K 0,16 6K 4K 0,08 2K 0K 0 2 4 6 T( K )
  5. TÊN VẬT LIỆU TC (K) NHÔM 1.19 THỦY NGÂN 4.15 CHÌ 7.19 THIẾC 3.72 KẼM 0.85 Nb3Sn 18 Nb3Al 18.7 Nb3Ge 23 DyBa2Cu3O7 92.5 HgBa2Ca2Cu3O8 134
  6. III- ĐIỆN TRỞ CỦA KIM LOẠI Ở NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ HIỆN TƯỢNG SIÊU DẪN IV- HIỆN TƯỢNG NHIỆT ĐIỆN dây đồng dây constantan
  7. o C 100 90` 80` o C 70 100 T1 = T2 60 90 600 50 80 500 40 70 0 400 30 60 300 600 20 50 V 200 500 0:6 mV 10 40 100 400 0 30 0 300 TRƯỜNG VĂN HÓA II 20 200 10 100 0 T 0 1 T2