Slide Đề thi học kỳ 1 môn Toán Lớp 7 - Phần trắc nghiệm

Câu 16: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận , khi x = 10 thì y = 5. 
Khi x = - 5 thì giá trị của y là 
A.  -10  

B.  - 2,5  

C.  -3  

D.  -7

pptx 18 trang minhlee 04/03/2023 7400
Bạn đang xem tài liệu "Slide Đề thi học kỳ 1 môn Toán Lớp 7 - Phần trắc nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptxslide_de_thi_hoc_ky_1_mon_toan_lop_7_phan_trac_nghiem.pptx

Nội dung text: Slide Đề thi học kỳ 1 môn Toán Lớp 7 - Phần trắc nghiệm

  1. Câu 1: Với x ∈ Q , khẳng định nào dưới đây là sai : A. xx= ( x > 0). B. xx=− ( x < 0). C. x = 0 nếu x = 0; D. xx= nếu x < 0
  2. Câu 3: Với x ≠ 0, bằng : • A. x6 • B. x8 • C. x16 • D. x4-2
  3. Câu 5: Phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: • A. 3 12 • B. 7 35 C. 3 21 • D. 7 25
  4. 5 2 = Câu 7: Cho biết x 3 , khi đó x có giá trị là : • A. 10 3 • B.7,5 2 • C. 3 6 • D. 5
  5. Câu 9: Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, biết rằng khi x = 2 thì y = -2. Công thức liên hệ giữa y và x là : • A. y = 2x -4 • B. y = x -2 • C. y = x 4 • D. y = x
  6. Câu 11: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -3x là : • A. (2; -3) • B. (– 2; 6) • C. (– 2; -6) • D. (0;3)
  7. Câu 13: Tam giác ABC có Bµ= 700 , Cµ= 400 thì số đo của góc A bằng : • A. 400 • B. 500 • C. 800 • D. 700
  8. Câu 15: Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là: • A. 88 • B. 98 • C. 68 • D. Một đáp số khác
  9. 0 0 Câu 17 : Cho ∆ ABC = ∆ ADC có B = 70 ,C = 50 , DC = 3cm . Số đo của góc D và độ dài cạnh BC là : 0 A D = 50 , BC = 3cm B. = 600 , BC = 3cm C. = 700 , BC = 3cm D. = 800 , BC = 3cm