Bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 4: Our customs and traditions - Lesson 3: A closer look 2 - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

* GRAMMAR

- We should help old people.

- Children shouldn’t climb trees.

* Form:

            S  + should/ shouldn’t +  V

ppt 13 trang minhlee 14/03/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 4: Our customs and traditions - Lesson 3: A closer look 2 - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_8_unit_4_our_customs_and_traditions.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 8 - Unit 4: Our customs and traditions - Lesson 3: A closer look 2 - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

  1. A D B E C F