Giáo án Toán Lớp 6 - Tuần 24

b) So sánh hai phân số không cùng mẫu 

     Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

docx 4 trang minhlee 03/03/2023 3240
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 6 - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_6_tuan_24.docx

Nội dung text: Giáo án Toán Lớp 6 - Tuần 24

  1. TOÁN 6 : TUẦN 24 . SỐ HỌC : SO SÁNH PHÂN SỐ. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ. 1. So sánh phân số: a) So sánh hai phân số cùng mẫu. * Quy tắc : Trong hai phân số có cùng một mẫu số dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. 2 4 Ví dụ : (vì 2 4) 5 5 b) So sánh hai phân số không cùng mẫu Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn. 3 4 Ví dụ : So sánh hai phân số và . 4 5 Giải Ta có : BCNN (4,5) = 20 3 3.5 15 4 4.5 20 4 4.4 16 5 5.4 20 15 16 Vì 15 16 Nên . 20 20 3 4 Do đó 4 5 Nhận xét : * Phân số nào có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. Phân số lớn hơn 0 được gọi là phân số dương. * Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. Phân số nhỏ hơn 0 được gọi là phân số âm.
  2. HÌNH HỌC : §5. VẼ GÓC CHO BIẾT SỐ ĐO 1. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng Ví dụ 1: Cho tia Ox, vẽ góc xOy sao cho xOˆy 50 * Cách vẽ: - Đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, sao cho tâm thước trùng với đểm O, tia Ox đi qua vạch 0 của thước. - Kẻ tia Oy đi qua vạch chỉ 500 của thước. y x O Nhận xét: Trên nữa mặt phẳng cho trước có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOˆy = m0 Ví dụ 2 : Vẽ góc ABC biết ABˆC = 30o * Cách vẽ: + Vẽ tia BA bất kỳ. C + Vẽ tia BC tạo với tia BA góc 30o 300 B A 2. Vẽ hai góc trên nữa mặt phẳng Ví dụ 3 : Cho tia Ox, vẽ hai góc xOy và xOt trên cùng một mặt phẳng có chứa tia Ox sao cho xOˆy = 30o, xOˆt = 45o trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nào nằm giữa hai tia còn lại ?