Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II môn Sinh học Lớp 6 - Ngày 25/4/2020 - Trường THCS Vĩnh Gia

Câu 2. Tảo xoắn có cấu tạo gồm những phần nào?

 1. Vách tế bào, chất tế bào, thể màu
 2. Vách tế bào, nhân, thể màu
 3. Vách tế bào, chất tế bào, chất diệp lục
 4. Vách tế bào, chất tế bào, thể màu nâu

Câu 3. Tảo xoắn có mấy hình thức sinh sản?

 1. 1 hình thức
 2. 2 hình thức
 3. 3 hình thức
 4. 4 hình thức
doc 4 trang minhlee 04/03/2023 3040
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II môn Sinh học Lớp 6 - Ngày 25/4/2020 - Trường THCS Vĩnh Gia", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docde_kiem_tra_1_tiet_hoc_ky_ii_mon_sinh_hoc_lop_6_ngay_2542020.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ II môn Sinh học Lớp 6 - Ngày 25/4/2020 - Trường THCS Vĩnh Gia

 1. TRƯỜNG THCS VĨNH GIA MÔN SINH HỌC Lớp: 6A Khối: 6 Họ và tên HS: Thời gian nộp bài 8 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2020 BÀI KIỂM TRA Điểm Lời phê GV A-NỘI DUNG KIẾN THỨC Bài 37 Tảo 1/ Cấu tạo của tảo a)Tảo xoắn: cấu tạo gồm 3 phần: thể màu, vách tế bào và nhân -Tảo xoắn sinh ản có 2 cách: sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn thành sợi tảo mới; sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau. b) Rong mơ: có màu nâu vì trong tế bào ngoài chất diêp lục còn có chất màu phụ là màu nâu. -Rong mơ sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp tinh trùng và noãn cầu. 2/ Vai trò của tảo -Cung cấp oxi và thức ăn cho các động vật dưới nước -Cung cấp thức ăn cho gia súc và con người -Làm thuốc, phân bón -Tuy nhiên tảo cũng gây hại: gây hiện tượng “nước nở hoa” làm ô nhiễm môi trường nước; tảo xoắn, tảo vòng sống trong ruộng lúa quấn vào gốc lúa làm lúa không đẻ nhánh. Bài 38 Rêu – Cây rêu 1/ Môi trường sống
 2. a. Cơ thể có cấu tạo đơn bào b. Sống dưới nước c. Chưa có rễ, thân, lá thật sự d. Cơ thể đa bào Câu 2. Tảo xoắn có cấu tạo gồm những phần nào? a. Vách tế bào, chất tế bào, thể màu b. Vách tế bào, nhân, thể màu c. Vách tế bào, chất tế bào, chất diệp lục d. Vách tế bào, chất tế bào, thể màu nâu Câu 3. Tảo xoắn có mấy hình thức sinh sản? a. 1 hình thức b. 2 hình thức c. 3 hình thức d. 4 hình thức Câu 4. Rong mơ khác tảo xoắn ở điểm nào? a. Rong mơ là cơ thể đa bào b. Rong mơ sống dưới nước c. Rong mơ có màu nâu d. Rong mơ là thực vật bậc thấp Câu 5. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm các phần sau? a. Rễ giả, thân phần nhiều nhánh, lá có gân lá b. Rễ giả, thân phần nhiều nhánh, lá chỉ có một lớp tế bào c. Rễ giả, thân không phân nhánh, lá chỉ có một lớp tế bào