Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Tiết 6: Văn hóa cổ đại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

1. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

- Biết làm lịch (âm lịch), một năm có 12 tháng, một tháng có 29 hoặc 30 ngày, làm đồng hồ đo thời gian.

Người phương Đông cổ đại có những

 thành tựu gì về chữ viết?

Chữ viết tượng hình của người Ai Cập cổ đại

     Người cổ đại phương Đông đã ghi chữ viết vào đâu?

Giấy pa-pi-rút , mai rùa, thẻ tre, lụa trắng , phiến đất sét ướt rồi phơi khô

ppt 44 trang minhlee 10/03/2023 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Tiết 6: Văn hóa cổ đại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_tiet_6_van_hoa_co_dai_truong_thcs_th.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Tiết 6: Văn hóa cổ đại - Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng

 1. TIẾT 6 BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÂM -TAM MỸ TÂY-NT- QUẢNG NAM
 2. MẶT TRỜI MẶT TRĂNG CHUYỂN ĐỘNG QUANH TRÁI ĐẤT 1 VÒNG LÀ 29 NGÀY 12 GIỜ
 3. Bảng chữ cái tượng Chữ tượng hình Ai Cập cổ khắc Hình Ai Cập cổ trên lăng mộ vua Ram-xét VI
 4. Chữ viết tượng hình của người Trung Quốc cổ đại Nhân: Người Khẩu: Miệng Mộc: Cây Lâm: Rừng Môn: Cửa
 5. Cây Pa-pi-rút
 6. Viết trên thẻ tre
 7. TIẾT 6 BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Biết làm lịch (âm lịch), một năm có 12 tháng, một tháng có 29 hoặc 30 ngày, làm đồng hồ đo thời gian. - Chữ viết:chữ tượng hình viết trên giấy Pa pi rút, trên mai rùa, trên thẻ tre, trên phiến đất sét Trong lĩnh vực toán học người phương Đông cổ đại có những thành tựu gì?
 8. TIẾT 6 BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Biết làm lịch (âm lịch), một năm có 12 tháng, một tháng có 29 hoặc 30 ngày, làm đồng hồ đo thời gian. - Chữ viết:chữ tượng hình viết trên giấy Pa pi rút, trên mai rùa, trên thẻ tre, trên phiến đất sét - Toán học: nghĩ ra phép đếm 10 tính ra số ( Pi=3,16). Người Ấn Độ tìm ra số 0. Về kiến trúc, Người phương Đông cổ đại có những thành tựu nào?
 9. Vạn lý trường thành (Trung Quốc)
 10. TIẾT 6 BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa?
 11. BẢNG CHỮ CÁI RÔMA A HãyB nêuC thànhD tựuE chữF viếtG H củaI ngườiJ cổK đại phươngL M Tây?N O P Q R S T U V W X Y Z BẢNG CHỮ SỐ RÔMA I X C M (1) (10) (100) (1000) V L D (5) (50) (500)
 12. Nền văn học Hy Lạp- Rô Ma phát triển như thế nào? ❖Söû thi: I-li-aùt , OÂ-ñi-xeâ cuûa Hoâ - me Hoâ-me Hoâ-me ❖Kòch thô: OÂ-re-xti cuûa Eùt-xin. Et-xin Ô-ñít laøm vua cuûa Xoâ-phoâ-clô
 13. *Vật lý Archimede
 14. *Sử học: Heâ-roâ-ñoát Tu-xi-ñít
 15. TIẾT 6 BÀI 6: VĂN HÓA CỔ ĐẠI 1. Các dân tộc phương Đông cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? 2. Người Hi Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? - Thiên văn: Biết làm ra lịch, một năm có 365 ngày, chia thành 12 tháng ( Dương lịch) - Chữ viết: sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c ( 26 chữ ) được dùng đến ngày nay. - Các ngành khoa học: đạt được trình độ khá cao trong nhiều lĩnh vực khoa học
 16. Ñeàn Paùc-teâ-noâng
 17. Khaûi hoaøn moân
 18. Bình goám Hy Laïp
 19. Theo em những thành tựu văn hóa nào Thời cổ đại còn sử dụng đến ngày nay?
 20. Kim Tự Tháp
 21. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ *Ôn lại từ bài 1 đến bài 6. *Xem lại các câu hỏi bài đã học *Sưu tầm tranh ảnh về mặt nghệ thuật, Kiến trúc thời cổ đại.
 22. BẮTHẾT15141312100908070605040302010011 ĐẦUGIỜ Tên 1 A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A B